Цени на счетоводни услуги при абонаментно обслужване:

Вид клиенти

Фирми занимаващи се само със услуги

Фирми занимаващи се с търговия или търговия и услуги

Фирми занимаващи  се

с производство

Взимане и носене на документи от офис на клиента

Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС 

100 лв110 лв120 лв20 лв

Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС

130 лв140 лв150 лв20 лв

Ф-ми с от 81 до 120 док. месечно нерег. по ДДС

160 лв170 лв180 лв20 лв

Ф-ми с над 121 док. месечно нерег. по ДДС

по договарянепо договарянепо договаряне20 лв
     

Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС

200 лв220 лв240 лв20 лв

Ф-ми с от 40 до 80 док. месечно рег. по ДДС

260 лв280 лв300 лв20 лв

Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС

360 лв380 лв400 лв20 лв

Ф-ми с над 121 док. месечно рег. по ДДС 

по договарянепо договарянепо договаряне20 лв
 

Мениджмънт на работни заплати при абонаментно обслужване – за персонал до 5 човека - 50 лева месечно
Увеличения при по-голям персонал от 5 човека:

Брой персонал

Увеличение на стандартната цена за мениджмънт на работни заплати

5-10 души

50 лв

10-20 души

100 лв

20-30 души

150 лв

над 50 души

по договаряне

Еднократни такси:

Проверка от институциите - 50 лв. за всеки отделен случай

Актуално състояние - 25 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси

Удостоверение за липса на данъчни задължения - 25 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси

Междинни счетоводни отчети /Баланс, ОПР, ОПП/ - 50 лв. за всеки отделен случай

Изготвяне и подаване на нулеви данъчни декларации - 50 лв.

Данъчни ревизии - от 50% до 100% от месечното възнаграждение

Възнаграждение за годишно и счетоводно приключване - едномесечно възнаграждение

Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване

- консултации на лица, които не са клиенти на фирмата - 20 лв/час
- попълване на данъчна декларация за физически лица и
приложенията към нея – 40 лв.;
- годишно приключване на лица, които не са клиенти на фирмата с подаване на ГСО в НСИ

Вид клиенти

Цена на годишно приключване лв

Подаване на декларации

Фирми нерегистрирани по ДДС - до 40 документа

350 лв

20 лв

Фирми  нерегистрирани по ДДС - до 80 документа

400 лв

20 лв

Фирми нерегистрирани по ДДС - над 80 документа

по договаряне, но не по-малко от 500 лв

20 лв

Фирми регистрирани по ДДС - до 40 документа

по договаряне

20 лв

Фирми регистрирани по ДДС - до 80 документа

по договаряне

20 лв

Фирми  регистрирани по ДДС - над 80 документа

по договаряне

20 лв

 

Забележка:
 1."Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
 2."Персонал" е лице, което се осигурява чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 4.При по-голям документооборот или номенклатура на артикулите се договаря допълнително възнаграждение.
 3.Фирмата си запазва правото при сключване на договори да договаря горепосочените цени.

Ако Възложителят се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената

До 2 придобивания/ изпращания на месец

30 лв

От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец

50 лв

От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец

80 лв

Над 10 придобивания/ изпращания на месец

120 лв

 

Всички посочените цени са без начислен ДДС.

Определяне на цената на услугите е строго индивидуално, посочените цени подлежат на коментар след запознаване с дейността и документацията на фирмата клиент.

Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени .  Към върха на страницата